PD04

• Yarı transparandır. (ışık geçirgen)

• Numune ile plaka arasında ton farklılığı olabilir.

BENZER RENKLER